Projekt "Amadeusz".

Projekt "Amadeusz" - to udana próba przeniesienia grafiki rastrowej ( np. zdjęcie twarzy , zdjęcie panoramy itp. ) na model bryły 3d - płaskorzeźbę wykonaną z płyty MDF , tudzież innego litego materiału łatwo poddającego się obróbce frezem ( sterowanego numerycznie CNC ) . Efektem końcowym jest formatka materiału ( najczęściej MDF - medium-density fibreboard ) posiadająca wyfrezowaną geometrię o różnych głębokościach na podstawie dostarczonej grafiki oraz algorytmu programu Amadeusz v1.0 ( stworzonego przez firmę Strawberry Blur ). Dodatkowo wykonuje się operacje lakierowania jednolitego lub cieniowania , potęgującego efekt głębi. Poniżej przykładowe zdjęcie płaskorzeźby wykonanej w projekcie "Amadeusz".
Płaskorzeźba "CNC man". - formatka mdf z naniesioną geometrią , dodatkowo polakierowana jednolicie.

Ścieżka jaką musi przejść zdjęcie ( plik cyfrowy ) do fizycznej formatki MDF wymaga od operatora projektu kilku narzędzi:

  1. program do obróbki grafiki rastrowej ( np. Photoshop )
  2. aplikacja _Amadeusz v1.0 firmy Strawberry Blur
  3. Centrum obróbcze firmy HOMAG - Venture 2M

Centrum obróbcze firmy HOMAG , Venture 2M , jest maszyną na której testowano projekt Amadeusz. Jest to idealne rozwiązanie dla średnich firm , gdzie produkuje się elementy powtarzalne. Wydajność maszyny pozwala na pracę z podziałem na strefę aktywną i pasywną.Tzn ,że podczas gdy element jest frezowany w strefie aktywnej , operator może założyć kolejny element w strefie pasywnej. Po zakończeniu operacji w strefie aktywnej , następuje zmiana itd. Projekt Amadeusz wykorzystuje tylko ułamek możliwości takiego Centrum.