De Rotterdam – przed 2015

Projekt Keijsers Interior Projects – ogromny projekt, który ciągnął się przez ponad rok na produkcji i w biurze inż. Tutaj pokazałem tylko malutką cząstkę – dwie bryły z części restauracyjnej. Dominującym materiałem był mdf fornirowany drapany – specjalnie wyprodukowany na ten projekt. Modułowo zbudowane wyspy – z ustandaryzowanych komponentów ( wielokrotnego użytku – opcja Activate/Deactivate, Driver-y, procesy ).