Ricoh – przed 2014

Projekt Keijsers Interior Projects – projekt wielu dziwnych kątów. Interesujące kształty ale trudne do zamodelowania modele, nie kształty. Musieliśmy uzyskać dokładną konstrukcje tak jak w rzeczywistości to miało być ( wraz z ożebrowaniem w środku ), normalny draft złożenia o draft z rozbitymi elementami. Dzięki temu otrzymaliśmy wszystkie kąty każdego elementu i jak widać była to wielka przygoda dla produkcji, która zacinała kąty na pile. Nie użyliśmy tutaj CAM-u z Topsolida ponieważ nasza maszyna miała wtedy tylko 4 osie. Jak widać z zdjęć, każdy element miał nietypowy kształt czworokąta ( to nie było problemem ) ale każda krawędź miała inny kąt. Tutaj widzimy tylko część tego dużego projektu, w rzeczywistości było więcej brył z charakterystycznymi kątami boków i kolorystyką. W tym przypadku INDEKS elementów ( prowadzony przez naklejkę na elemencie ), dobre drafty złożen ( wiele widoków ) i elementów były kluczem do szybkiego i sprawnego złożenia mebli. Aby uniknąć zbyt wielu problemów z modelowaniem wszystkie ostre krawędzie nie mają docelowego promienia 25mm ale są ostre. Informacja o tym dla wszystkich była jasna, ale by ułatwić sobie życie, informacja o tym była na rysunku tylko w postaci notatki – uwagi.