Makieta Wieliczki 3D – projekt Strawberry Blur – 2012 r

Wizualizacje przedstawiają wycinek z Wieliczki, od Magistratu, wraz z plantami po plac Kościuszki. W prostokącie makiety zmieścił się Zamek Żupny, kościół św. Klemensa, szyb Regis, Różowa Kamienica aż po Sukiennice. Projekt w trakcie realizacji.