Tutorial Topsolid 08 – BOM – 2012 r

Bill of materials – lista elementów wraz z ich właściwościami ( materiał, gabaryty, obrzeżowanie ), eksport do Excela i opracowanie wyników dla zaopatrzeniowca ( wykorzystując Visual Basic for Applications ). Edycja pliku *.bom i ingerencja w kod. Dodawanie właściwości do elementów.

DO POBRANIA:
BOM