Proces.

Poniżej przedstawiamy przykładowy proces przetworzenia zdjęcia cyfrowego na płaskorzeźbę wykonaną w płycie MDF.

ETAP 5.

Czas całej operacji dla takiej samej geometrii może być różny. Wynika to tak z ostrości freza jak i szybkości frezowania. Średni czas dla 100x100 punktów to około 35minut. Po zakończeniu procesu frezowania , element jest czyszczony sprężonym powietrzem z pyłu i wiórów. Tak stworzona płaskorzeźba , może być finalnym elementem jeśli wykonywana jest z innego materiału , jak np. korian , lite drzewo , czy inny materiał możliwy do obróbki.

dalej1 2 3 4 5 6 7